• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น

       พอวันงานมาถึง ทุกอย่างในภาคเช้า - กลางวันเสร็จเรียบร้อยดีมาก ถึงงานกลางคืนก็ดำเนินรายการตามกำหนดการ  เมื่อผู้ใหญ่และท่านผู้มีเกียรติมาพร้อมแล้ว ดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่ได้บรรเลงเพลงมาร์ชนิติศาสตร์  มสธ. กระหึ่มบริเวณงาน พวกเราเดินแจกเนื้อเพลงทั่วงาน ฟังเพลงแล้วบรรยากาศคึกคัก มีศักดิ์ศรี พวกเราภูมิใจกันที่มีเพลงของเราซะที จำได้ว่าเพลงมีเนื้ออย่างนี้
" นิติศาสตร์  นิติศาสตร์  นิติศาสตร์  พวกเราเปรื่องปราชญ์กฎหมายชั้นนำ  ส่งเสริมความยุติธรรม  สร้างความเป็นธรรม  สังคมทั่วไทย  มอบชีวิตจิตใจ  ทำงานยิ่งใหญ่  ที่เราบูชา  ต้องอดทนหมั่นศึกษา  เจตนา  ด้วยความจริงใจกัน  เครื่องหมายตราชู  เชิดชู  เทิดทูนไว้มั่น จะขจัดอยุติธรรม์หน้าที่เรานั่น  ช่วยคนดี  ใจผูกพัน  สถาบัน  มสธ.แห่งนี้  นิติศาสตร์สามัคคี  มีศักดิ์ศรีสูงค่า  เราจะมั่นคงด้วยความซื่อตรงเพื่อปวงประชา  รวมพลังด้วยความศรัทธา  สร้างความก้าวหน้าต่อไป  มสธ. ชาวนิติศาสตร์  ต้องเกริกไกรชั่วกาล "  ทำนองเพลงมาร์ช

       หลังจากเพลงขึ้น  ๓   ครั้งแล้ว   พ.อ.บุญเถลิง   ประธานจัดงานกล่าวรายงาน หลังจากนั้นเป็นนาทีระทึกใจ พ.อ.บุญเถลิง  อ่านประกาศสดุดีผู้มีคุณูปการ พร้อมเชิญท่านเลขาธิการ  ก.พ.  ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาจัดงาน มอบโล่ที่ระลึกบนเวที เหตุการณ์วันนั้นยังตรึงใจผมและหลายคนมาก ผมถือว่าจุดนี้เป็นที่สุดของงานนี้ และเห็นว่าทางสว่างการก้าวสู่สมาคมนิติศาสตร์เข้าไปอีกก้าวหนึ่งแล้ว

       ในวันนั้น  คุณเฉลียว  คล้ายหนองสรวง   นำเซิ้งคณะสุนทราภิรมย์  กว่า  ๕o  คน  มาแสดง  พ.ต.ท.รักชาติ  ขาวกระจ่าง   นำตลกมาแสดง  นอกจากนี้ได้เชิญให้ท่านปลัดทบวง  ประธานสาขานิติศาสตร์  และอาจารย์ศรีราชา      เล่าอดีต-ปัจจุบัน  ในทัศนะของแต่ละท่าน พวกเราพลอยได้ความรู้อีกไม่น้อย และท่านปลัดทบวง อยู่กับพวกเราจนปิดงาน   ๒๓.oo   น. หลังจากวันงานผมได้พบกับท่านอธิการบดี  บริเวณทางเดินใต้อาคารวิชาการ  ๑  ท่านให้การสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมนิติศาสตร์ให้เป็นจริงจังมากขึ้น โดยกรุณาแนะนำให้พยายามเสาะหาแก่นแกนที่เข้มแข็งจริง ๆ  งานนี้จะได้สำเร็จราบรื่นด้วยดี

       มาถึงขั้นนี้  พวกเราปรับแผนงาน และแผนคนกันใหม่หมด  พ.อ.บุญเถลิง อนะมาน ได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษ  เสนอให้คุณสำราญ  ถาวรายุศม์  เลขาธิการ  ก.พ.เป็นประธานชมรมนิติศาสตร์  พ.ต.ประชา  ธรรมโชติ  พ.ต.อ.ทวี  สุวรรณโกศัย  และทุกท่านก็สนับสนุนเต็มที่ พอถึงวันรพี  ๒๕๓๓  ท่านเลขาธิการ  ก.พ.  ได้กรุณาเป็นหัวแรงสำคัญเพิ่มขึ้น และได้ไปร่วมวางพวงมาลากับพวกเราหลายคน

       ต่อมาชมรมนิติศาสตร์ได้ร่วมบริจาคเงิน  ๑,ooo  บาท  ช่วยงานอบรมเนติบัณฑิต กับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  และสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย ก่อนที่บัณฑิตนิติศาสตร์ที่มาอบรมเข้มสอบเนติบัณฑิตจะกลับภูมิลำเนา ช่วงนั้นมีการประชุมสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  ครั้งที่  ๓ / ๒๕๓๓  เมื่อวันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๓๓  ที่สำนักงานสมาคมฯ  ซึ่งอาจารย์ศรีราชากับผม ยังเป็นกรรมการอยู่ด้วย จึงได้แจ้งความคืบหน้าของการตั้งสมาคมนิติศาสตร์ให้ที่ประชุมสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชทราบ  พลโทฝังพร  บุญเลี้ยง  นายกและคณะกรรมการสมาคมได้ยินดีสนับสนุน และมาร่วมงานเลี้ยงกับผู้มาอบรมสอบเนฯ  พร้อมกับได้พบว่าที่นายกสมาคมนิติศาสตร์และเลขานุการ (คุณพูนสุข  พวงนาค  ได้กรุณาช่วยงานเราทุกทางและรวดเร็วดีมาก)  และอาจารย์ศรีราชา นับเป็นการประกาศการจัดตั้งสมาคมนิติศาสตร์     ในบริเวณมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกจากแกนของบัณฑิตนิติศาสตร์  ซึ่งบัณฑิตที่อยู่ในงานทุกคนยินดีและตกลงสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วกัน
ประวัติความเป็นของสมาคม :
หน้า : 7
หน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9