• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น

 

 

ภาพการประชุมระหว่าง สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ กับ สมาคมนิติศาสตร์ มสธ เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน และวางแผนการจัดงาน ครบรอบ 40 ปี ของ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้ศิษย์เก่าของ นิติศาสตร์ มสธ ร่วมงาน มุทิตา ให้แก่ครูอาจารย์ ของเรา ได้มีโอกาสพบปะสังสรร ร่วมกัน