• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสมาคมฯพล.ท.กานต์ พินัยนิติศาสตร์และคณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พรรณี ศรีวาณิชย์พุฒิ อุปนายกฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริญาภรณ์และเหรัญญิกฯที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น น.อ.ปราโมทย์ ประเสริฐศิลป์ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2560 ณ สโมสรนายทหารสัญญบัตรกองทัพอากาศ ดอนเมือง